Klagomål och synpunkter på stöd, vård och omsorg

Det är viktigt för oss att du lämnar dina synpunkter, både när det fungerar och inte fungerar. På så sätt bidrar du till att omsorgen i vår kommun blir ännu bättre. Kontakta i första hand gärna den klagomålet berör.

Digitalt ifyllbart formulär

Det finns ett formulär att använda sig av via en e-tjänst på Lifecares webbplats.

Det går även bra att kontakta den enhetschef som har ansvar för den verksamhet som du eller din anhörige har kontakt med. Det kan vara för verksamheter som stödjer allt från ung till gammal. Om du inte vill ta kontakt med enhetschefen kan du ta kontakt med kommunens avdelningschefer.

Det händer med din synpunkt

Din synpunkt registreras och får ett ärendenummer och hanteras av en handläggare. Du får återkoppling på hur din synpunkt har hanterats, återkopplingen kan variera beroende på ditt specifika ärende. Din synpunkt blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Mariestads kommun.

Personuppgiftsbehandling

Mariestads kommun behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på sidan Behandling av personuppgifter.

Publicerad: 26 januari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt Äldre och omsorgförvaltningen

Avdelningschef äldreomsorgSelma Bandic0501-75 52 00selma.bandic@mariestad.se
Avdelningschef funktionsstöd barn- och vuxnaAnette Karlsson0501-75 63 10anette.karlsson@mariestad.se
BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se
Avdelningschef med ledningsansvar Hälso- och sjukvård/MASPia Stenlund0501-75 63 62pia.stenlund@mariestad.se

Kontakt Socialförvaltningen

Avdelningschef IFO vuxen, socialpsykiatri och IFO barn och ungaPeter Storm0501-75 60 40peter.storm@mariestad.se
Avdelningschef IFO vuxen, socialpsykiatri och IFO barn och ungaPeter Storm0501-75 60 40peter.storm@mariestad.se