Boendeformer för vuxna enligt LSS

Varje individ ska erbjudas ett fullvärdigt boende som är integrerat i samhället, det ska vara individuellt anpassat och utformat så att det främjar den personliga utvecklingen. I Mariestads kommun finns två olika boendeformer för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Boendeformer LSS i Mariestads kommun

  • Gruppbostad.
  • Servicebostad.

Gruppbostad

En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder med tillgång till gemensamt utrymme. I insatsen ingår att det ska finnas tillgång till ett fast personalstöd dygnet runt. Syftet med gruppboendet är att du som är vuxen och har omfattande omvårdnadsbehov ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa dig själv ett eget hem. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som är geografiskt samlade med tillgång till gemensam service, som fast anställd personal. Personligt stöd, utifrån dina behov ska finnas tillgängligt dygnet runt. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp. Omvårdnad ingår som en del av insatsen. Även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.

Våra olika boende och val av boende

I menyn kan du läsa mer om kommunens olika boenden. När du ansöker om plats så kan du ha önskemål om val av boende men det slutgiltiga beslutet tas av enhetschef för boendet.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se