Tidtabeller Hasslerörs skola

Elever som åker med skolskjuts till Hasslerörs skola åker med kommunens upphandlade bussar, Connect buss, och reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40