Besöka Vadsbo museum för skolor och vuxenutbildning

Museet erbjuder guidade turer i Stallet och Bodlängan. Du får följa med på en tur genom de två husen och höra historian om hur Mariestad bildades och den industriella utvecklingen i Mariestad.

Museet erbjuder visningar för skolklasser, Komvux och SFI. Dessa visningar är kostnadsfria för verksamheter inom Mariestads kommun. Ni får följa med på en tur genom de två byggnaderna där utställningarna finns och samtidigt höra berättelsen om hur Mariestad bildades och växte fram, till och med stadens utveckling under industrialismens tid. Vi finns också med i Västra Götalandsregionens Kulturkatalog, se länk under relaterad information.

Särskilda önskemål om visningen, exempelvis olika teman, går också att boka. Gärna i god tid före besöket. Vårt färdiga skolprogram är däremot rekommenderat av oss, framför allt för skolklasser från Mariestads-bygden. Se dokument under relaterad information.

Har ni svårt att ta er till museet, boka då tid så kommer vi till er skola.

Som lärare är du ansvarig för eleverna under hela besöket. Eleverna kommer få vara nyfikna och lära sig nya saker, men tänk på att museet även är öppet för allmänheten. Förbered gärna eleverna för vad ett museibesök kan innebära och vad de kan vänta sig med besöket.

Priser

Kommunala verksamheter inom Mariestads kommun: Gratis. För skolor från andra kommuner: 650 kronor.

Boka skolprogram

På Vadsbo museum arbetar vi med bevarandet av Vadsbobygdens och Mariestads historia och förhistoria. För att historien skall vara säkert bevarad hos lokalbefolkningen krävs ett starkt pedagogiskt arbete mot allmänheten, och framför allt mot barn och unga, vilka utgör bygdens framtid. Med ett besök på Vadsbo museum får elever samt lärare ett miljöombyte i lärandet av framför allt vår lokala historia. Förutom att eleverna skall få insikter om Mariestads uppkomst och utveckling på ett interaktivt vis får elever och lärare även en rundtur bakom kulisserna på museet, i bland annat magasin och kontor. Detta för att skapa förståelse för vad musei-institutionen har för samhällsfunktion.

Under besöket pratar vi bland annat om Mariestads tillkomst, varför just denna plats var lämplig för en stad, samt Mariestads utveckling, samtidigt som vi ser oss omkring på Marieholmsön och i museets utställningar. Perioden före industrialismen får mest utrymme vid besöket. Eleverna får i samband med detta bland annat påbörja att planera sin egen stad genom att göra egna privilegiebrev, stadsplaner och stadsvapen. Detta avslutas i skolan. Samt försöka återge Mariestads historia genom att bygga upp en tidslinje med hjälp utav bilder.

Efter detta gör vi ett besök i museets magasin och kontor (denna del av museet är inte tillgänglighetsanpassad). Här får eleverna bland annat se hur det ser ut på museets kontor och i delar av magasinen, samt känna på spännande föremål, då vi även försöker klura ut vad föremålen har använts till. Vi diskuterar även kring vad museer har för funktion, varför föremål sparas, museet i framtiden, med mera.

Inför besöket

  • Diskutera kort i klassen om vad ett museum är och vad man kan göra där.
  • Diskutera kort i klassen allmänt kring Mariestads historia.
  • Dela upp klassen i grupper om cirka tre elever i varje grupp för samarbetsövningar på museet.
  • Ha med frukt för en kortare paus på museet.

Efter besöket

  • Vad har vi lärt oss om Mariestads historia och om museer?
  • Färdigställ och eventuellt redovisa era stadsplaner och motivera varför ni gjort som ni gjort.

Besöket kommer ta cirka 2,5 timmar från start till slut och är helt gratis för alla skolklasser inom Mariestads kommun.

Säkerhet

Vid händelse av brandlarm, följ instruktionerna som museipersonalen ger er. Vid en nödsituation går man mot närmaste nödutgång. Vid utrymning går man direkt ut, ytterkläder och annat lämnas kvar. Återsamlingsplats är vid rabatterna mitt på gården. Museets personal utrymmer utställningsutrymmena för att vara säkra på att alla tagit sig ut. För att utrymningen vid en eventuell nödsituation ska gå snabbt och smidigt ber vi er behålla skorna på under besöket. Meddela oss om någon saknas.

Publicerad: 26 februari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

Kontakt