Rösta på valdagen

Din vallokal står angiven på ditt röstkort. På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen den 9 juni 2024. På Valmyndighetens hemsida finns det lista med kartor och adresser till alla vallokaler i Mariestad.

På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i och vallokalens öppettider. Du behöver dock inte ha med dig röstkortet till vallokalen. För att rösta måste du visa en gilitig ID-handling, om du inte är känd av röstmottagarna. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling. Mer information finns på Valmyndighetens webbplats.

Samtliga vallokaler är öppna mellan klockan 08.00–21.00 på valdagen.

 1. Näset Stadshuset
 2. Madlyckan Högelidskolans idrottshall (Ny lokal)
 3. Ladukärr Maria Nova (fd Mariaskolan)
 4. Grangärdet Grängärdets skola
 5. Trädgården Trädgårdens skola (Ny lokal, idrottshall)
 6. Marieholm Vadsbogymnasiet
 7. Leksberg Leksbergs skola (Ny lokal)
 8. Leverstad Unicaskolan
 9. Hassle-Torsö Hasslerörs skola
 10. Lugnås Kvarnstenens skola
 11. Lyrestad-Sjötorp Lyrestads församlingshem
 12. Ullervad Ullervads skola (matsalen)
 13. Tidavad Ullervads skola (idrottshallen)
 14. Lockerud-Ekudden Fd Skatteverket, Fiskgjusen 1
 15. Bråten-Västra sskogen-Marieäng Prismaskolan
 16. Högelid Högelidsskolan

Förtidsrösta på valdagen

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen finns det möjlighet att förtidsrösta även på valdagen. Då lämnar du din förtidsröst i vallokalen i stadshuset (Kyrkogatan 2). Vallokalen har öppet 08.00–21.00.

Publicerad: 29 november 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt