Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet finns bara på vardagar. Du som är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning kan få insatsen beviljad.

Så söker du daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslutar om insatsen.

Daglig sysselsättning för dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du har behov av hjälp på grund av psykisk ohälsa tar du kontakt med en socialsekreterare på vuxenenheten. Socialsekreteraren utreder dina behov för att du ska få rätt stöd.

Kostnad

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Ersättning

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se

Kontakt sysselsättningssamordnare

SysselsättningssamordnareLisa Arvidsson0501- 75 66 16lisa.arvidsson@mariestad.se
SysselsättningssamordnareEmelie Johansson0501-75 66 11emelie.b.johansson@mariestad.se

Kontakt