Välfärdsteknik för bättre arbetsmiljö

Välfärdsteknik för en bättre arbetsmiljö bidrar till att individer känner sig mer självständiga i vardagen. Här kan du läsa mer om vilka verktyg och redskap vi använder för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Välfärdsteknik för bättre arbetsmiljö

En smidig hjälpmotor som hjälper personalen att dra rullstolen i uppförsbacke och att hålla emot i nedförsbacke.

När du inte behöver hjälp av motorn är det lätt att frikoppla den från underlaget.

Läkemedelsautomater ger stöd och skapar självständighet.

Livskvalitet, hälsa, oberoende och att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt är vad de flesta önskar sig. Läkemedelsautomaten förenklar vardagen genom att se till att du tar rätt läkemedel i rätt dos och vid rätt tidpunkt. Användare av läkemedelsautomaten beskriver den som en pålitlig och uppskattad hjälpreda. Den informerar din vårdpersonal eller anhörig om du av någon anledning inte tar dina läkemedel i tid.

Du kommer att bli erbjuden att få en läkemedelsautomat om du blir inskriven i kommunens hälso- och sjukvård.

Du kan se en film om läkemedelsautomater på Evondo Sveriges Youtubekanal.

Med personallarm är du aldrig ensam då dina kollegor bara är en knapptryckning bort.

Personlarm för ensamarbete från NetAlert ökar tryggheten i riskmiljöer.

Liften Raizer 2 är en snabb och säker mobil lösning, när en person har ramlat och behöver hjälp att komma upp igen. Liften är säker för brukaren och skonsam mot personalens ryggar.

Du kan se en film om liften Raiser 2 på Gate Rehabs Youtubekanal.

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Samordnare trygghetsutrustning, krisberedskap och civilt försvarOtto Johansson0501-75 65 26otto.johansson@mariestad.se
Drift- och systemteknikerJonny Samuelsson0501-75 63 07jonny.samuelsson@mariestad.se
ArbetsterapeutGull-Britt Svensson 0501-75 64 34gull-britt.svensson@mariestad.se
SjuksköterskaElin Ytterberg0501-75 64 72elin.ytterberg@mariestad.se