Specialskola är en egen skolform och finns till för elever som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan.

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan.

Egen skolform

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för följande elever:

  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • Elever synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • Elever med grav språkstörning.
  • Elever med medfödd dövblindhet.
  • Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. Du kan läsa mer om specialskolorna på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Publicerad: 28 november 2023 Uppdaterad: 08 april 2024

Kontakt

GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se