Olycksförebyggande arbete

Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Först när invånare inte längre klarar av det ansvaret ska samhällets gemensamma resurser användas.

Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna. Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning.

Hjärtstartare

I kommunerna finns ett antal hjärtstartare utspridda. De finns dels i kommunala verksamheter men även hos statliga myndigheter eller privata företag. En snabb insats kan vara avgörande för att en person ska överleva en hjärtinfarkt. På Sveriges Hjärtstartarregisters webbplats kan du se var närmsta hjärtstartare finns.

Publicerad: 22 januari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Tf. säkerhetschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se