Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts är en av kommunen finansierad transport mellan hemmet och skolan för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.

Ansökan om skolskjuts

Beviljande av skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd till skolan sker per automatik och kräver ingen ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts för elever i anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola tas av ansvarig skola och kräver inte heller någon ansökan.

Om du har valt en annan skola till ditt barn än den hen skulle ha blivit placerad i utifrån adress, frånsäger du dig rätten till skolskjuts för ditt barn. Bara om det inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen, kan skolskjuts i ett sådant fall beviljas. Eleven måste vara folkbokförd på den adress som du ansöker om skolskjuts ifrån. Speciella regler gäller vid växelvis boende, läs mer om det i dokumentet Regler och riktlinjer för skolskjutsar.

Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd kan ansöka på andra grunder. Dessa grunder är:

 • Trafiksäkerhet.
 • Funktionsnedsättning.
 • Växelvis boende.
 • Annan särskild omständighet.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Ansökan görs via vår självserviceportal. Ansökan bör skickas in senast 1 maj för att hinna hanteras inför nästkommande hösttermin.

Skolskjuts anpassad grund- och gymnasieskola

Beslut om rätt till skolskjuts för elever i anpassad grund- och gymnasieskola tas av den skola som barnet går på. Ansökan om skolskjuts görs i vår självserviceportal.

Skolskjuts för elever i i anpassad grund- och gymnasieskola sker med taxifordon (Mariestads Taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Connect buss) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

Gymnasie- och högstadieelever åker med reguljär linjetrafik, Västtrafik. Högstadieelever från Lyrestad, Färed och Sjöängen åker med kommunens egen upphandlade skolbuss, Connect buss. Från Övre Lugnås kör Mariestads Connect buss. Sedan är det byte till reguljär trafik, hållplats Motorp för transport till Mariestad. På Torsö kör Larssons buss.

Reguljär linjetrafik, Västtrafik

 • Västtrafik 500 Skövde–Mariestad, väg 26.
 • Västtrafik 502 Gullspång–Sjötorp - Hasslerör - Mariestad, väg 26.
 • Västtrafik 504 Töreboda–Mariestad, väg 202.
 • Västtrafik 506 Götene–Lugnås–Mariestad, väg E20.
 • Västtrafik 510 Tidavad–Ullervad - Mariestad.
 • Västtrafik 511 Torsö–Mariestad.
 • Västtrafik 512 Lyrestad–Mariestad, väg E20.
 • Västtrafik 513 Årnäs–Lugnås–Mariestad.
 • Västtrafik 514 Moholm–Jula–Mariestad.
 • Västtrafik 515 Låstad–Rörsås–Ullervad–Mariestad.
 • Västtrafik Kinnekulletåget Äskekärr–Lugnås–Mariestad–Lyrestad–Torved.

Aktuella linjer, tider och hållplatser finns på Västtrafiks webbplats.

Upphandlade turer, Connect buss

Publicerad: 10 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Kontakt transportörer

Västtrafik0771-41 43 00
Västtrafik, Nobina Mariestad0501-74 87 00
Västtrafik, Nobina Skövde0500-40 61 00
Connect buss i Mariestad0501-700 40
Mariestads Taxi AB0501-180 80

Relaterad information