Vi erbjuder föreningar och verksamheter rehabbad. Fasta tider måste bokas innan bad.

Kostnad

Rehabbad kostar 300 kronor per timme.

För bokningar och information, kontakta verksamhet teknik, kontaktuppgifter hittar du här på sidan under Relaterad information.

Här hittar du oss

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt