Kontaktperson för dig med psykisk funktionsnedsättning

Kontaktperson är en stödinsats för dig som har psykisk funktionsnedsättning, ohälsa och eller missbruk. Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska för dig som har behov av social gemenskap, känner dig isolerad eller har svårigheter att självständigt komma ut på sådant som du är intresserad av.

En kontaktperson kan:

  • Vara en medmänniska att samtala med.
  • Vara till hjälp för att komma i kontakt med andra människor.
  • Vara till hjälp för att delta i olika aktiviteter.
  • Ge råd i vardagliga situationer.

Kontaktperson är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Så här gör du för att ansöka om en kontaktperson

  • Ta kontakt med Socialtjänstens vuxenenhet på Maria Nova för att göra en ansökan.
  • När du har ansökt gör en socialsekreterare en utredning av dina behov, vilket stöd du behöver och fattar beslut om du har rätt till insatsen som du ansökt om.
  • Om kontaktperson är en insats som du har rätt till, får kontaktpersonen ett avlönat uppdrag.
Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

Måndag–onsdag, fredag 09.00–10.00Maria Nova vuxenenheten0501-75 50 00socialvuxen@mariestad.se
Enhetschef IFO vuxna och AMECaroline Carlsson0501-75 63 78caroline.carlsson@mariestad.se