Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Larmet är till för dig som råkat ut för en situation som du inte klarar själv och där du behöver hjälp, till exempel om du har fallit, behöver toaletthjälp, eller blivit akut sämre i din sjukdom.

Trygghetslarmet innefattar en larmknapp som man kan välja om man vill ha i ett armband eller halsband. Denna larmknapp är kopplad till en så kallad hubb. Hubben är en dosa som kopplas in ett eluttag. Den fungerar som en talenhet så att när man tryckt på larmknappen kopplas man till en larmcentral via hubben där man kan beskriva sitt hjälpbehov. Larmcentralen skickar sedan ut larmet till vårdpersonalen som tar emot larmet i sina telefoner.

Utifrån den enskilde brukarens behov kan fler larmprodukter anslutas till hubben.

Dörrlarm

Magnetkontakt som känner av om dörren öppnas.

Rörelselarm

Rörelselarmet känner av rörelse. Rörelselarmet kan monteras på vägg, golv eller fristående.

Digital tillsyn, kamera

Digitala besök via kamera kan ske efter ett på förhand uppgjort schema eller vid en speciell situation, till exempel efter larm från ett rörelse- eller dörrlarm.

För att ansöka om trygghetslarm kontakta man en biståndsbedömare för att tillsammans göra en behovsutredning.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

LarmoperatörZacharias Orschel0501-75 64 80zacharias.orschel@mariestad.se