Biståndsbedömare

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndsbedömare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, trygghetsskapande utrustning, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende.

Kontakta biståndsbedömare för det område personen som behöver hjälpen hör till. I listan nedan hittar du kontaktuppgifter till biståndsbedömarna och du ser vilka områden respektive biståndsbedömare ansvarar för.

Centrum AB och CD

BiståndsbedömareDenicé Stenlund0501-75 65 58denice.stenlund@mariestad.se

Grangärdet, Högelid och Ullervad

BiståndsbedömareAnnika Palmér0501-75 65 57annika.palmer@mariestad.se

Guldvingen, Ekudden och Gärdet

Biståndsbedömare/FärdtjänsthandläggareAnneli Stridh Carlsson0501-75 65 62 anneli.stridh-carlsson@mariestad.se

Lockerud, Bråten och Lugnås/Leksberg

Biståndsbedömare/FärdtjänsthandläggareLars Ekman0501-75 65 54lars.ekman@mariestad.se

Nyestan och Madlyckan

BiståndsbedömareDenis Bäckström0501-75 63 63 Denis.backstrom@mariestad.se

Strandgruppen och Björkgården

BiståndsbedömareEmy Mehrén0501-75 65 65emy.mehren@mariestad.se

Hassle, Torsö, Sjötorp och Lyrestad

BiståndsbedömareAnna Johansson-Bergström0501-75 65 53anna.johansson-bergstrom@mariestad.se

LSS

Personer födda dag 1-15

LSS-handläggareSusanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se

Personer födda dag 16-31

LSS-handläggareAnna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se
Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Drottninggatan 1
542 34 Mariestad

Postadress

Mariestads kommun
Biståndsenheten
542 86 Mariestad

Kontakt

BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se