Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Mariestads kommun omfattar Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Moviken, Askevik, Lyrestad, Böckerboda, Ullervad, Jula, Lugnås, Björsäter, Sjöängen, Tidavad och Torsö.

Mjukt eller hårt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Dricksvattnet i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Moviken, Askevik, Lyrestad, Böckersboda, Ullervad, Jula, Lugnås, Sjöängen, Björsäter och Torsö är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och
rengöringsmedel, schampo och tvål. Det kommunala dricksvattnet i Tidavad är medelhårt.

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5, dvs. neutralt pH. Det kommunala dricksvattnet i Mariestads kommun har ett pH-värde på omkring 7,5-8,4.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av våra vattenverk.

Dricksvattenkvalitet

finns en sammanställning av normalvärdena för ett antal parametrar i det kommunala dricksvattnet inom olika områden i kommunen.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Felanmälan vatten och avlopp, akuta händelserMedborgarkontoret, dygnet runt0501-75 61 00