Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § Socialtjänstlagen är ett särskilt boende för dig mellan 18–64 år som har omfattande psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och som är i behov av mer stöd än vad som kan ges i ett enskilt boende.

Bostad med särskild service är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

På det särskilda boendet finns flera lägenheter samlade kring gemensamhetsytor som tv-rum och matsal. Alla boende har en egen lägenhet med kök eller kokvrå och badrum. Personal finns på plats dygnet runt i boendet. Tillsammans med personalen görs en individuell planering som är inriktad på återhämtning, social träning och ADL-träning (Allmän daglig livsföring).

Så här gör du för att ansöka om bostad med särskild service

  • Ta kontakt med Socialtjänstens vuxenenhet på Maria Nova för att göra en ansökan.
  • När du har ansökt gör en socialsekreterare en utredning av dina behov, vilket stöd du behöver och fattar beslut om du har rätt till insatsen som du ansökt om.
Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

Måndag–onsdag, fredag 09.00–10.00Maria Nova vuxenenheten0501-75 50 00socialvuxen@mariestad.se
Enhetschef Bostad med särskild serviceMalin Lavén0501-75 66 70malin.laven@mariestad.se