Hem för vård och boende, HVB

HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13–20 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. Placering på HVB-hem sker i dialog med socialsekreterare och är en biståndsinsats.

Arbetssätt

Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på boendet. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och identifierar nätverket. Vi arbetar med ADL-träning utifrån den unges förutsättningar. Vi samverkar med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin.

Sysselsättning

Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom kommunal skola, praktikplats eller arbete under placeringstiden. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Personal

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund och varierande utbildningar och erfarenhet och består av socionomer, socialpsykologer, behandlingspedagoger, socialpedagoger och behandlingsassistenter med flera. Våra boenden har hög medarbetartäthet med personal dygnet runt.

Ungbo

På Ungbo HVB jobbar vi på de behoven som finns beroende på vilket uppdrag som ges. Vi tar emot ungdomar både pojkar och flickor 13–20 år och har fyra platser uppdelade på två lägenheter samt en utslussningslägenhet.

Lilla Teamet

På Lilla teamet jobbar vi på de behoven som finns beroende på vilket uppdrag som ges. Vi tar emot ungdomar både pojkar och flickor 13–20 år Struktur och rutiner i vardagen, ge omsorg. Lilla teamet har 2 platser.

Ringvägen 1B

På Ringvägen 1B jobbar vi på de behoven som finns beroende på vilket uppdrag som ges. Vi tar emot ungdomar både pojkar och flickor 13–20 år och har fyra platser.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Mariestads kommuns växelBarn- och ungdomsenheten0501-75 50 00