Museet har två basutställningar, en i Stallet om Mariestads historia och en i Bodlängan om stadens industriella utveckling.

Basutställningar

I Stallet visas en utställning som med hjälp av historiska föremål visar Mariestads framväxt från förhistorisk tid fram till 1900-talets början, bygdens utveckling, formandet av administrationsstaden och residensstaden.
I Stallet hittar du även museibutiken, våra tillfälliga utställningar och du kan här sitta ner och bläddra i lokalhistorisk litteratur, som även finns till försäljning.

I Bodlängan presenteras stadens industriella utveckling. En betoning görs på Unicaboxen som är en av stadens, genom tiderna, mest kända industriprodukt. I Bodlängan visas också Katrinefors bruks äldsta pappersmaskin från 1872 och andra lokala företag så som Mariestads bryggeri, Nike, Klings Glass, Electrolux och Klippås Frisersalong.

Externa museibyggnader

Vadsbo museum ansvarar även över Leksbergs skolmuseum som är inrymt i den gamla klockarebostaden från år 1816 vid Leksbergs backe, nedanför Leksbergs kyrka, cirka 3 kilometer söder om Mariestad. Byggnaden iordningsställdes 1992 och visar hur en skolsal, lärarbostad och sockenstuga såg ut omkring år 1900.

Även husen i Alhagen ingår i museets samling. Det finns två hus det ena är "Böckersbodastugan", ursprungligen från 1700-talet, som flyttades till Alhagen från Böckersboda 1940 och "Kajsas stuga", en mindre stuga med torvtak, som flyttades hit från Björsäter i början av seklet.

Tillfälliga utställningar

Information om tillfälliga utställningar hittas under Evenemang och händelser på museets startsida.

Mobila utställningar

Vi erbjuder möjligheten att på extern plats visa upp museiföremål i enskilda montrar i olika varierande teman framtagna av museet. Är ni intresserade av att låna våra mobila utställningar i er verksamhet, exempelvis på en skola eller äldreboende, finns möjligheten att boka detta. Glasmontrarna är cirka 120 gånger 70 centimeter och 100 centimeter höga.
Museet ansvarar för utkörning och hämtning. Vi kommer gärna ut till er verksamhet och berätta om utställningen.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

Kontakt