Fjärilen, stödgrupp för barn till missbrukare

Är du barn till en förälder som dricker för mycket alkohol eller missbrukar andra droger? Välkommen till Fjärilen. På Fjärilen hjälps vi åt med tankarna.

Svenska kyrkan i Mariestad erbjuder barn och ungdomar att få vara med i Fjärilsgrupper. Fjärilen är en stödgrupp där man får träffa och dela sina upplevelser med andra barn och ungdomar i samma situation.

Fjärilen riktar sig till barn och ungdomar från 7 års ålder.

Bättre självkänsla

Stödgrupperna riktar sig till barn och ungdomar som har eller har haft föräldrar och andra anhöriga som dricker för mycket alkohol eller har andra drogproblem. Fjärilens mål är att man ska få bättre självkänsla och få bryta sin tystnad.

Verksamheten i gruppen pågår 8–10 gånger och där träffas 4–8 jämnåriga barn och ungdomar och två gruppledare två timmar varje vecka. Det är gratis att vara med och det förs inga anteckningar eller journaler.

Vi träffas i församlingshemmet mitt emot busstationen på måndagar klockan 16.00–18.00. Exakt tid bestämmer vi tillsammans.

Publicerad: 25 januari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Svenska kyrkanUlrika Keidser Flygare 0501-39 05 31ulrika.keidser-flygare@svenskakyrkan.se