Är du intresserad av att köpa tomt i Mariestad? Här kan du läsa om hur du anmäler dig till tomtkön, hur den fungerar och hur du tar ett första steg mot ditt drömboende.

Anmälan om att ställa sig i vår tomtkö sker via vår självserviceportal. Anmälan kostar 200 kronor i registreringsavgift som betalas vid registreringen med kortbetalning eller Swish.

Du kan se din aktuella köplats genom att logga in på Mina sidor i vår självserviceportal. Här kan du också vid behov uppdatera din information. Vi tar årligen ut en avgift om 200 kronor för att få stå kvar i tomtkön. Ett separat utskick med information görs i samband med detta.

Regler och villkor

Du måste vara 18 år för att få ställa dig i tomtkön och du behöver tillgång till Bank-ID och mejladress. Är ni två som vill stå på en tomtköplats så är en av er medsökande. Det är den som står som huvudsökande som har förtur till platsen. Platsen får inte överlåtas.

Tomt som köps via tomtkön är i huvudsak tänkt att användas av köparen som egen bostad. Villkor för överlåtelse framgår av köpeavtalet.

Tomtkön faller in under offentlighetsprincipen vilket bland annat innebär att uppgifterna i tomtkön är allmänna och offentliga. Vid en förfrågan från till exempel allmänhet eller media om att få ta del av tomtkön kan därför uppgifterna i tomtkön komma att lämnas ut. Uppgifter som lämnas ut är ditt namn, postadress och din köplats.

Fördelning av tomter

När kommunen har beslutat att släppa tomter till tomtkön så fördelas dessa efter den sökandes könummer och önskemål. Din aktuella köplats redovisas på "Mina sidor" i självserviceportalen.

Så länge kan du stå i kö

Du står kvar i tomtkön så länge du betalar den årliga avgiften eller tills det att du har ett påskrivet köpebrev. När du har köpt en tomt är du välkommen att ställa dig i kö igen.

Läs gärna om våra lediga tomter på vår webbplats.

Från tomtkö till färdigt boende – 14 steg

Alla som står i kommunens tomtkö får information om att nya tomter finns att tillgå. I samma utskick har du då möjlighet att anmäla intresse till en eller flera tomter.

I nästa steg fördelas tomterna till de som har anmält intresse. Fördelningen baseras på vilken plats du har i tomtkön.

Inom en viss tid vill vi ha besked om du är intresserad av den tomt du har tilldelats. Tackar du nej går erbjudandet vidare till nästa i kön. Du behåller fortfarande din plats i kön. Ett ja är inte bindande - du kan ångra dig i ett senare skede.

När du har tackat ja tecknar vi ett bokningsavtal. Avtalet är inte bindande, snarare en tidsbegränsad bokning av tomten och en handling som visar att du har en tomt att bygga på. Den kan vara bra att ha i kontakten med banker, husleverantörer, arkitekter och liknande. Om du vill sälja din nuvarande bostad är det också dags att kontakta en mäklare. Har du redan bestämt dig för att bygga och vet vad du vill ha? Då hoppar vi över bokningsavtalet och skriver köpekontrakt (se punkt 4) direkt. Exempel på bokningsavtal finns under rubriken Länkar på den här sidan.

När bokningsavtalet löper ut, eller tidigare om du vill, skriver vi ett köpekontrakt. Detta är den formella handlingen för köpet - här finns alla villkor med. Kontraktet är bindande för oss som säljare, men inte för dig som köpare. Du kan alltså backa från köpet om du av någon anledning skulle behöva det.

Senast en månad innan du ska börja bygga ska du betala din tomt. Det görs som en vanlig inbetalning, oftas med hjälp av din bank. Först här är köpet definitivt från din sida. Innan denna betalning är genomförd har du ingen rättighet att utföra några arbeten på tomten. (Tänk på att du från och med köpet ska betala fasta kostnader för exempelvis vatten/avlopp och fastighetsskatt.)

Så snart din betalning kommit in till kommunen tecknar vi ett så kallat köpebrev. Köpebrevet undertecknas av båda parter och fungerar som ett kvitto på fullbordat köp.

Lagfarten är beviset på att du äger fastigheten. För att få lagfart måste köpebrevet skickas in till Lantmäteriet. När du köper en tomt av Mariestads kommun kan vi ordna det åt dig. Du får sedan ett lagfartsbesked direkt hem i brevlådan. Lagfartskostnaden betalas alltid av köparen.

Om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att söka bygglov. Bygglovet anger hur du får utforma och placera ditt hus. Se din bygglovshandläggare som en resurs redan tidigt i processen, han eller hon hjälper dig gärna!

Efter att bygglovet beviljats får du kallelse till ett möte för tekniskt samråd. Information om detta och vilket underlag du behöver ta fram skickar med ditt bygglov. Samrådet innebär i korta drag en genomgång av hur husets ska byggas så att de tekniska kraven uppfylls. Observera att du själv ansvarar för att boka ett möte med byggnadsinspektören.

När alla handlingar finns redovisade får du ett startbesked. Denna handling behöver du för att få börja bygga.

Äntligen dags att börja bygga! Denna process ser olika ut beroende på om du väljer att bygga själv, har köpt en totalentreprenad eller något däremellan. Från och med att du har betalat tomten har du två år på dig att bygga klart ditt hus. Dröjer det längre riskerar du att få betala vite.

När allt är färdigbyggt gör kommunen en slutbesiktning. Där kontrolleras att huset har byggts enligt bygglovet.

Dags att flytta in! Tänk på att anmäla sophämtning, ordna fiberabonnemang och annat som behövs i ett hushåll. Om du är ny i Mariestad behöver du kanske också ansöka om förskoleplats, hitta dina favoritföreningar eller teckna dig för en båtplats i stadens mysiga hamn?

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Mark- och exploateringsenhetenmex@mariestad.se