Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas av den hårdare tonen i det demokratiska samtalet. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Vi vill att ditt uppdrag som förtroendevald i Mariestads kommun ska präglas av rättssäkerhet och demokrati. Därför vill vi att du som förtroendvald ska känna dig trygg i ditt uppdrag och inte otillåtet påverkas i dina beslut.

Här har vi samlat råd och tips kring hur du ska agera om du råkar ut för kränkningar, trakasserier, hot och våld eller annan otillåten påverkan.

Vid akut hot- och våldsituation

 • Provocera inte. Uppträd lugnt och tillmötesgående. Försvara inte värdeföremål med risk för liv eller skada.
 • Uppmärksamma någon annan på situationen.
 • Undvik alla former av fysisk kontakt.

Om ett hot övergår till handling

 • Ta skydd.
 • Ropa på hjälp.
 • Försöka att ta dig från platsen.
 • Ring 112. Uppge vem du är, var du är, vad som har hänt, even­tuella skador och omfattningen av dessa, samt telefonnummer som det går att nå dig på.
 • Informera kommunens säkerhetssamordnare om händelsen.

Vid icke akuta situationer

Hot via brev, e-post, telefon, SMS och annan media kan upplevas som obehagligt även när de inte är av akut karaktär. Vid sådana situationer ska du följa nedanstående råd:

 • Brev som innehåller hot ska läggas i en plastficka. Spara alla hot eller trakasserier som du får via dator eller mobil i digital form. De kan användas som bevismaterial.
 • Notera namn och telefonnummer till personer som hört eller sett vad som hänt.
 • Kontakta snarast, även utanför kontorstid, kommunens säkerhetssamordnare.
 • Grundregeln är att brott ska polisanmälas. För polisanmälan ring 114 14. Det är viktigt att ange om det rör sig om ett hatbrott, eftersom det kan leda till hårdare straff.
 • Informera kommunens säkerhetssamordnare om tillbud som du råkat ut för.

Vem vänder du dig till?

Polisen

 • Ingriper vid akuta situationer.
 • Upprättar en polisanmälan.

Kommunens säkerhetssamordnare

 • Bistår med rådgivning och stöd.
 • Vid behov biträder förtroendevalda vid upprättande av hotbildsanalyser.
 • Sammanställer och dokumenterar inkomna hot (incidentrapportering).
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se

Relaterad information