Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar, uppsökande verksamhet och erbjudande om förskoleplats till vissa grupper av barn.

För att få in fler barn i förskolan arbetar vi med uppsökande verksamhet och erbjudande om förskoleplats till vissa grupper av barn. Du kan läsa mer om detta på Skolverkets webbplats.

Alla barn erbjuds plats

Alla barn har rätt till förskola från augusti det år de fyller tre år. Det innebär att alla barn mellan tre och fem år erbjuds tre avgiftsfria timmar per dag i förskola. Kommunen erbjuder alla barn en plats men det är frivilligt för vårdnadshavarna att låta barnen delta i verksamheten. Informationen skickas ut i februari varje år till aktuella hushåll. Om ditt barn redan har en plats på förskolan och vistas mer än 15 timmar per dag reduceras avgiften med 35 procent per månad. Om ditt barn vistas 15 timmar på förskolan och uppfyller kriterierna för allmän förskola kan ansökan om avgiftsfri placering göras på särskild blankett.

Publicerad: 29 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se