Utbildning för dig som är 16–20 och inte går på gymnasiet

Är du är under 20 år och har gått klart grundskolan, men inte börjat gymnasiet? Eller har du hoppat av gymnasiet? Då kan du få hjälp av din kommun för att ta dig vidare.

För att du ska kunna studera vidare är det nödvändigt med ett examensbevis. Det är också en bra grund för att du ska kunna få ett jobb. Kommunen kan hjälpa dig att påbörja eller återuppta en utbildning. Det kallas för Kommunalt aktivitetsansvar, eller förkortat KAA.

Du kan få hjälp att:

  • Komma tillbaka till gymnasieskolan.
  • Komma till annan utbildning.
  • Komma till praktik.
  • Eller komma igång med någon annan sysselsättning.

Du har rätt till hjälp

Du har rätt till hjälp om du:

  • Aldrig har påbörjat eller har avbrutit dina studier på gymnasiet.
  • Har tagit studenten men kanske inte är helt klar, utan har fått ett studiebevis och behöver komplettera för en gymnasieexamen.

Det är frivilligt att ta del av den hjälp som vi kan erbjuda. Enligt skollagen är alla kommuner skyldiga att ta reda på vad ungdomar mellan 16–19 år som inte går i gymnasieskolan eller har en gymnasieexamen gör. Kommunen är även skyldig att erbjuda ungdomar hjälp med att hitta en meningsfull sysselsättning.

Kontakt

Om du är i behov av stöd i form av KAA, eller om du har frågor? Kontakta kommunens samordnare.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Samordnare KAAFredrik Grahn0501-75 56 55fredrik.grahn@mariestad.se