Tidtabeller Torsö Skärgårdsskola

Elever som åker skolskjuts till Torsö Skärgårdsskola åker med kommunens upphandlade skolskjuts som körs av Larssons buss samt med reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40