Insatsen avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. I begreppet anhörig ingår de som den funktionshindrade delar hushåll med, föräldrar, vårdnadshavare och familjehem.

Utgångspunkt för insatsen är hemmet. Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar, så att de får möjlighet till vila och/eller egna aktiviteter.

Detta ingår i avlösarservice

I avlösarservice ingår omvårdnad. Omvårdnad inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som du behöver hjälp med i din dagliga livsföring. Det innebär att omvårdnad innehåller både stöd och service för att tillgodose den enskildes individuella, psykiska, fysiska och sociala behov.

Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats eller vid oförutsedda situationer.

Utformning av insatsen

Insatsen avlösarservice ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Dina önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodoses. Om en närstående anlitas som avlösare begränsas det naturliga stöd som närstående normalt ger varandra.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se