Ska du sälja folköl ska du anmäla detta till den kommun där försäljning ska ske.

Anmälan

Mariestads kommun har en e-tjänst där du gör din anmälan. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Kostnad

En tillsynavgift på 1 500 kronor (enligt gällande taxa) tillkommer årligen. Det kostar inget att anmäla försäljning av folköl.

Egenkontroll

Du som bedriver försäljning av folköl ska utföra en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl. Det ska finnas ett skriftligt program för egenkontrollen och detta ska kunna uppvisas vid tillsynsbesök. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Regler vid försäljning av folköl

Följande regler gäller vid försäljning av folköl.

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.
  • Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.
  • Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel läsk och vatten med mera.
  • Det ska vara god ordning i lokalen.
  • Lokalen ska vara godkänd som livsmedelslokal.

Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation om personen ser ung ut. Det är rekommenderat att be alla som ser ut att vara under 25 år att visa legitimation.

Mer information om regler vid försäljning av folköl finns att finns på Riksdagens webbplats.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggareNiklas Engebretsen 0501-75 60 48 niklas.engebretsen@mariestad.se