Kommundirektör och ledningsgrupp

Kommundirektören och ledningsgruppen arbetar med att se till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Kommunen består av sex förvaltningar. Personalen som arbetar på en förvaltning är inte politiker utan vanliga anställda som arbetar med de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket.

Kontaktuppgifter kommundirektör

KommundirektörSusanne Wirdemo0501-75 50 60susanne.wirdemo@mariestad.se

Kontaktuppgifter kommundirektörens ledningsgrupp

Tf. StabschefCarl-Fredrik Movitz0501-75 58 62carl-fredrik.movitz@mariestad.se
SamhällsbyggnadschefNiklas Brandt0501-75 50 20niklas.brandt@mariestad.se
UtbildningschefMaria Appelgren0501-75 52 01maria.appelgren@mariestad.se
ÄldreomsorgschefAnnelie Åberg0501-75 63 01annelie.aberg@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024