Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder som regel den sista måndagen i månaden, med undantag för sammanträdena i juni och december som ligger tidigare i månaden. Sammanträdena som startar klockan 18.00 genomförs i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Under juli och augusti har kommunfullmäktige sammanträdesuppehåll.

Sammanträdesdagar 2024

  • 29 januari.
  • 26 februari.
  • 25 mars.
  • 29 april.
  • 27 maj.
  • 17 juni.
  • 30 september.
  • 28 oktober.
  • 25 november.
  • 16 december.

Nämndernas sammanträdesdagar

Övriga nämnders sammanträdesdagar hittar du på sidan Nämndernas sammanträdesdagar.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se