Så styrs kommunen, kommunalt självstyre

I Sverige beslutar kommunerna själva om hur mycket medborgarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till. Det kallas för kommunalt självstyre. Vart fjärde år väljer invånarna i Mariestad politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur många platser i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder varje parti får. Politikernas uppgift är sedan att besluta vad som ska prioriteras och hur staden ska skötas.

Politikernas beslut styr vardagen

Politikernas uppdrag är att ge Mariestadsborna den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska även förvalta kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter. Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål. Det är politikernas beslut som styr vår vardag och får samhällets hjul att snurra.

De flesta politiker är fritidspolitiker

I Mariestads kommun finns tre politiker som är anställda av kommunen. Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), oppositionsrådet Janne Jansson (S) samt kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Karlsson (M). Kommunalrådet har en heltidstjänst, oppositionsrådet en 80-procentig tjänst och kommunstyrelsens vice ordförande en halvtidstjänst. Alla övriga är fritidspolitiker och har ett annat arbete vid sidan av politiken.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se