Högskoleplattform Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad är en kommunal inspirerande utbildnings- och forskningsmiljö för en hållbar framtid. På Dacapo Mariestad har du möjlighet att läsa utbildningar på universitets- och yrkeshögskolenivå.

Läser du en distanskurs eller program via internet erbjuder vi möjligheter till tentamensskrivning. Du är även välkommen att använda Dacapo Mariestads lokaler och utrustning. Förekommer uppkoppling mot videokonferens, telebild, i din utbildning försöker vi ordna detta.

På Dacapo Mariestads webbplats hittar du aktuell information om kurser, ansökan och om skolan.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Avdelningschef Dacapo MariestadMaria Henriksson0501-75 58 01maria.henriksson@mariestad.se
Enhetschef Utbildningsområde 1 Hanne Gustafsson0501-75 57 63hanne.gustafsson@mariestad.se
Enhetschef Utbildningsområde 2Nathalie Werjefelt0501-75 57 76nathalie.werjefelt@mariestad.se
UtbildningskordinatorTherése Isaksson0501-75 57 55therese.isaksson@mariestad.se