Etableringsområden i Mariestad

Intresset för etableringar vid landets mest trafikerade vägar växer. Trafikplatsen mellan E20 och riksväg 26 är högintressant ur detta perspektiv. Här passerar idag cirka 15 000 fordon per dygn, varav 20 procent är tunga fordon.

Strategiskt läge

Mariestad har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö, Vänern. Samtidigt byggs E20 på sträckan Göteborg – Örebro ut, vilket förstärker Mariestads strategiska läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26.

Intresseanmälan verksamhetsmark och mark för bostadsbyggnation

Du kan lämna en intresseanmälan för verksamhetsmark och mark för bostadsbyggnation via vår självserviceportal.

Utbyggnad av E20

E20 kommer byggas ut inom en nära framtid, vilket gör läget mer intressant för bland annat logistikverksamhet. Utmed och på nära avstånd från E20 finns tomtmark för verksamhet såväl inom handel som industri och logistik.

Sydport ligger precis vid södra avfarten från E20 till Mariestad, där E20 och väg 26 möts. Hit är det lätt att ta sig och området har utmärkt skyltläge mot E20. Området planläggs för framtida etableringar. Läs mer om planarbetet via länk under Relaterad information.

Runt om tomterna i Sydport finns andra spännande verksamheter som spänner över flera olika expansiva branscher. Ombyggnationen av E20 till 2+2 väg kommer säkra platsens attraktivitet.

Satsningar i Sydport

Som en del av ElectriVillage Mariestad har en världsunik solcellsdriven tankstation för vätgas etablerats i Sydport. Läs mer om projektet via länk under Relaterad information här på sidan.

Genomsnittlig trafik på Göteborgsvägen förbi Sydport är 9580 fordon per dag. I dagsläget finns Dinners, Burger King, Ingo och snabbladdstolpar från Tesla etablerade på platsen.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Näringslivsenhetennaringsliv@mariestad.se
NäringslivschefPeter Jonsson0501-75 50 25peter.jonsson@mariestad.se