Flytta till Mariestad och sök bostad

Vi bor i en småstad och är stolta över det. Mariestad med knappt 25 000 invånare har en tydlig småstadskaraktär som gör det enkelt att leva här. I Mariestad har du nära till affärerna, till skolorna, till skärgården och till vännerna. Det geografiska läget gör det möjligt att enkelt ta sig till storstaden, flygplatsen, kontinenten eller vart du vill.

Attraktiva sjönära boendemöjligheter

I Mariestad bor du attraktivt, nära sjön. Mariehus har de senaste åren byggt och renoverat sjönära flerbostadshus både vid sjön och mitt i centrum. Fantastiska lägen med nära till allt.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) jämförelser med andra kommuner

Organisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK består av fem viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Du kan läsa mer om granskningen på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, webbplats.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 12 februari 2024

Kontakt