Från tomtkö till färdigt boende

Står du i tomtkö och drömmer om att komma igång och bygga? Eller har du redan fått erbjudande om att köpa en tomt och vill veta mer om processen? Här har vi samlat mycket av det du behöver veta för att vara trygg på vägen till ditt drömhus.

Tomtkö

Är du intresserad av att köpa tomt i Mariestad? På sidan Tomkö kan du läsa om hur du anmäler dig till tomtkön, hur den fungerar och hur du tar ett första steg mot ditt drömboende.

Från erbjudande till inflyttning – 14 steg

Alla som står i kommunens tomtkö får information om att nya tomter finns att tillgå. I samma utskick har du då möjlighet att anmäla intresse till en eller flera tomter.

I nästa steg fördelas tomterna till de som har anmält intresse. Fördelningen baseras på vilken plats du har i tomtkön.

Inom en viss tid vill vi ha besked om du är intresserad av den tomt du har tilldelats. Tackar du nej går erbjudandet vidare till nästa i kön. Du behåller fortfarande din plats i kön. Ett ja är inte bindande - du kan ångra dig i ett senare skede.

När du har tackat ja tecknar vi ett bokningsavtal. Avtalet är inte bindande, snarare en tidsbegränsad bokning av tomten och en handling som visar att du har en tomt att bygga på. Den kan vara bra att ha i kontakten med banker, husleverantörer, arkitekter och liknande. Om du vill sälja din nuvarande bostad är det också dags att kontakta en mäklare. Har du redan bestämt dig för att bygga och vet vad du vill ha? Då hoppar vi över bokningsavtalet och skriver köpekontrakt (se punkt 4) direkt. Exempel på bokningsavtal finns under rubriken Länkar på den här sidan.

När bokningsavtalet löper ut, eller tidigare om du vill, skriver vi ett köpekontrakt. Detta är den formella handlingen för köpet - här finns alla villkor med. Kontraktet är bindande för oss som säljare, men inte för dig som köpare. Du kan alltså backa från köpet om du av någon anledning skulle behöva det.

Senast en månad innan du ska börja bygga ska du betala din tomt. Det görs som en vanlig inbetalning, oftas med hjälp av din bank. Först här är köpet definitivt från din sida. Innan denna betalning är genomförd har du ingen rättighet att utföra några arbeten på tomten. (Tänk på att du från och med köpet ska betala fasta kostnader för exempelvis vatten/avlopp och fastighetsskatt.)

Så snart din betalning kommit in till kommunen tecknar vi ett så kallat köpebrev. Köpebrevet undertecknas av båda parter och fungerar som ett kvitto på fullbordat köp.

Lagfarten är beviset på att du äger fastigheten. För att få lagfart måste köpebrevet skickas in till Lantmäteriet. Lagfartskostnaden betalas alltid av köparen. Mer information om lagfart hittar du på Lantmäteriets webbplats.

Lagfart, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att söka bygglov. Bygglovet anger hur du får utforma och placera ditt hus. Se din bygglovshandläggare som en resurs redan tidigt i processen, han eller hon hjälper dig gärna!

Bygglov, marklov och rivningslov

Efter att bygglovet beviljats får du kallelse till ett möte för tekniskt samråd. Information om detta och vilket underlag du behöver ta fram skickar med ditt bygglov. Samrådet innebär i korta drag en genomgång av hur husets ska byggas så att de tekniska kraven uppfylls. Observera att du själv ansvarar för att boka ett möte med byggnadsinspektören.

När alla handlingar finns redovisade får du ett startbesked. Denna handling behöver du för att få börja bygga.

Äntligen dags att börja bygga! Denna process ser olika ut beroende på om du väljer att bygga själv, har köpt en totalentreprenad eller något däremellan. Från och med att du har betalat tomten har du två år på dig att bygga klart ditt hus. Dröjer det längre riskerar du att få betala vite.

När allt är färdigbyggt gör kommunen en slutbesiktning. Där kontrolleras att huset har byggts enligt bygglovet.

Dags att flytta in! Tänk på att anmäla sophämtning, ordna fiberabonnemang och annat som behövs i ett hushåll. Om du är ny i Mariestad behöver du kanske också ansöka om förskoleplats, hitta dina favoritföreningar eller teckna dig för en båtplats i stadens mysiga hamn?

Publicerad: 05 februari 2024 Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakt

Mark- och exploateringsenhetenmex@mariestad.se