Tilläggsbelopp skolor och förskolor

Tilläggsbelopp söks av huvudman för skolverksamhet. Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med omfattande behov av stöd. Tilläggsbelopp kan även sökas för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola för barn och elever med omfattande behov av stöd inom både kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp kan även sökas som ersättning för elever i grundskola, gymnasieskola eller anpassad grund-/gymnasieskola som ska erbjudas modersmålsundervisning. Ansökan om tilläggsbelopp gör du i vår självserviceportal.

Extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp är avsett för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov och avse extraordinära stödåtgärder.

Modersmålsundervisning

Tilläggsbelopp är även avsett att ge möjlighet till ersättning för elever i grundskola, gymnasieskola och anpassad grund-/gymnasieskola som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Chef förskola och pedagogisk omsorgEwa Möller0501-75 67 20ewa.moller@mariestad.se
GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se
Gymnasiechef gymnasium/vuxenutbildningErik Eriksson0501-75 56 01erik.eriksson@mariestad.se

Relaterad information