Vår kulturverksamhet

Mariestad ska vara en attraktiv och levande kommun att bo och mötas i. Vi vill erbjuda möjligheter till ett aktivt kulturliv och skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning.

Det finns många viktiga kulturaktörer i vår kommun, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet erbjuder ett smörgåsbord av kulturaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Ta gärna del av Mariestads rika kulturliv genom att besöka eller kontakta våra verksamheter;

  • Mariestads stadsbibliotek.
  • Vadsbo museum.
  • Kulturskolan.
  • Mariestads teater.
  • Tillfälliga utställningar och projekt.

Vill du ha hjälp att få kontakt med andra kulturaktörer i vår kommun? Vi hjälper gärna till, ring eller skicka e-post.

Kulturpolitisk program

Det kulturpolitiska programmet ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mariestads kommun, oavsett kulturform. Avsikten med programmet är inte att beskriva varje kulturyttring separat, inte heller att detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Programmet anger olika strategier för utveckling samt vilken roll kommunen spelar i utvecklingen.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

KultursamordnareMartin Hermansson0501-75 58 28martin.hermansson@mariestad.se
Kultur- och fritidschefTomas Ekström0501-75 54 33tomas.ekstrom@mariestad.se