Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Mariestads kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver hjälp och stöd.

Individ- och familjeomsorg, Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Ungdomsmottagningen

Du som är upp till 25 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Barn och ungdomspsykiatri, BUP

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Länsenheten för ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Västra Götalands län.

Barnens Rätt i Samhället, BRIS

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Människovärde

Människovärde ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få. De har även en jourlinje.

Stödgruppen Fjärilen för dig som har anhöriga med alkohol- eller drogproblem

Fjärilen är en stödgrupp som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7–18. Den är till för dig som har anhöriga med alkohol- eller drogproblem eller andra bekymmer.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen0501-75 50 00
Barn- och ungdomsenheten Socialtjänsten 0501-75 50 00
Fjärilen, Svenska kyrkanUlrika Keidser Flygare 0501-39 05 31ulrika.keidser-flygare@svenskakyrkan.se