Blanketter och e-tjänster för god man och förvaltare

På den här sidan hittar du blanketter och e-tjänster som rör god man, förvaltare och förmyndare.

Blanketter

Publicerad: 08 februari 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Telefon- och besökstider

Måndag 10.00–12.00

Torsdag klockan 14.00–16.00

Under besökstiden svarar vi på allmänna frågor av enklare karaktär. Ring eller boka in ett besök om du har frågor som rör en specifik huvudman.

Postadress

Överförmyndarenheten

542 86 Mariestad

Kontakt