Trafikanordningsplaner

Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafiksanordningsplan, TA-plan, innan arbetet får påbörjas.

Ansökan om tillstånd

Under Relaterad information här på sidan finns länk till ansökan för TA-plan, föreskrifter för Arbete på väg samt en exempelsamling på hur en TA-plan kan se ut. Viktigt är dock att dessa anpassas utifrån varje arbetes specifika förutsättningar. Med ansökan ska en ritning över skyltningen bifogas.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar.

Arbeten som kräver tillstånd

​De arbeten som det kan handla om är främst grävning, arbete i lift, uppställning av byggställning eller avstängningar i samband med en byggarbetsplats.

Arbeten som utför i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt