För att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap finns det möjlighet att ansöka om ledsagare. Ledsagarservice är en insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön utanför hemmet.

Ledsagarservice är individuellt utformad och ska ha karaktären av personlig service. Insatser ska ge dig möjlighet att:

  • Delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet.
  • Besöka vänner.
  • Gå på promenader.

Ledsagarservice i relation till andra insatser

Om du är beviljad personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och/eller har assistansersättning enligt SFB ska insatsen ledsagarservice ingå i den.

Val av ledsagare

Önskemål vad gäller val av ledsagare ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservicen ska stimulera till ökade sociala aktiviteter/kontakter. I första hand ska därför personer utanför din närståendekrets anlitas som ledsagare.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se