För att öka säkerheten har Mariestads kommun beslutat att införa digitala lås hos alla brukare som har trygghetsskapande utrustning. Digitala lås kallas även för trygghetslarm.

Mariestads kommun har beslutat att byta ut nuvarande digitala lås hos alla som har trygghetslarm. Vår nya leverantör Swedlock kommer utföra monteringsarbetet under maj eller juni månad.

Några fördelar med digitala lås:

  • Ökad trygghet och säkerhet för dig och personalen.
  • Enkelt monteringsarbete som inte skadar dörren.
  • Du och dina anhöriga använder era nycklar som tidigare.

Så här går det till

Dörrens befintliga låscylinder monteras i duolåset, som det nya låset heter, som därefter monteras på utsidan av dörren utan åverkan. Din låscylinder sitter kvar och duolåset omsluter den. Du använder din nyckel precis som innan men låset kan också öppnas med hjälp av Swedlocks digitala nyckel.

De som kan öppna låset med digital nyckel är personal inom hemtjänsten och hemsjukvården, både på dagen och natten. Det är bara behörig personal som har tillgång till den digitala nyckeln samt behörighet till det digitala låset. Systemet för de digitala låsen registrerar vem som har låst upp eller låst din dörr samt vid vilken tidpunkt.

Du berörs inte av förändringen utan kan låsa och låsa upp dörren precis som tidigare med din vanliga nyckel. Om du hyr din bostad tar vi kontakt med din hyresvärd för godkännande. Detta behöver du själv ej göra.

Installation görs av en installatör från Swedlock tillsammans med personal från hemtjänsten. Installationen beräknas ta cirka 15 minuter.

Nuvarande nyckel och nyckelgömma

Den nyckel du redan har lämnat över till kommunen omhändertas och förvaras i ett låst och övervakat nyckelskåp hos din hemvårdsgrupp. Nyckel kan komma att användas om det digitala låset tillfälligt upphört att fungera. Tidigare nyckelgömmor på ytterdörrar kommer successivt att monteras ner av kommunen.

Installation påbörjas i maj

Installation av digitala lås påbörjas i maj. Du kommer att få information via hemtjänsten om installationsdatum och tidpunkt. Förändringen kostar ingenting.

Information om de nya låsen

Den befintliga cylindern behålls

Dörrens befintliga låscylinder monteras enkelt i Duo-låset som därefter monteras på dörren utan åverkan. Den befintliga mekaniska nyckeln fortsätter att fungera precis som tidigare, men låset kan också öppnas av Swedlocks digitala nyckel. Med hjälp av den digitala nyckeln frigörs den yttre låsinfattningen som sedan används som vred för att låsa upp och låsa. Alla lås oavsett säkerhetsklass, kan öppnas av samma nyckel.

Information om leverantören

Målet för Swedlock har sedan starten 2007 varit att minska krånglet med nyckelhantering inom hemtjänsten. Företagets system finns i dagsläget i var tredje kommun i Sverige och det tillkommer nya kunder varje månad. De lägger fokus på att digitalisera lås- och nyckelhantering inom all kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.

Vid första anblicken kan man tycka att digitala låssystem är en rent säkerhetsmässig fråga där fokus ligger på att förhindra obehöriga att ta sig in genom en dörr. Och så är det givetvis. Swedlocks produkter är säkra. De är rent av säkrast. Men det är när man adderar de övriga bitarna, som exempelvis hur företaget gör kundens upplevelse från inköpsbeslut till ett fullt implementerat låssystem så bra och störningsfritt som möjligt, som företaget verkligen gör skillnad. Swedlock har stor rutin på att införa digitala lås hos sina kunder snabbt och effektivt. Att företagets produkter ska fungera klanderfritt år ut och år in och kräva ett minimum av underhåll är också en vinst, för kunder, företaget självt och miljön.

Du kan läsa mer om digitala lås på Swedlocks webbplats.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

DigitaliseringsstrategJonny Samuelsson0501-75 63 07jonny.samuelsson@mariestad.se

Relaterad information