Information om digitala lås till dig som fastighetsägare

Mariestads kommun har beslutat att införa digitala lås hos alla brukare som har trygghetsskapande utrustning . Vår leverantör är Everon i Sverige AB. Vadsbo lås i Mariestad kommer att hjälpa Everon med monteringsarbetet.

Vi kan genom digitala lås erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar för brukare som trygghetsskapande utrustning.

Några fördelar med digitala lås är:

  • Ökad trygghet och säkerhet för dig och personalen.
  • Enkelt monteringsarbete som inte skadar dörren.
  • Låset är näst intill helt ljudlöst.
  • Låset monteras på insidan på dörren.
  • Ingenting syns på utsidan av dörren.
  • Brukaren och anhöriga använder nycklar som tidigare.

Installation i lägenhet

På insidan av ytterdörren kommer montören från Vadsbolås att montera ett digitalt lås – Danalock V3. Det vred och/eller cylinder som i dag används kommer att bytas ut till det digitala låset som kan öppna för den personal som har tillgång till den digitala nyckeln via sin tjänstetelefon.

Ingen åverkan på dörren eller dörrkarm kommer att behöva göras. När hyresgästen flyttar ut och/eller den digitala nyckelhanteringen inte ska användas längre återställs låset till ursprunglig funktion och det gamla vredet/cylindern monteras tillbaka igen av kommunen.

Vred/cylinder och mekanisk reservnyckel förvaras hos Mariestads kommun under perioden som hyresgästen har kontakt med kommunens hemtjänst och nyttjar den digitala nyckellösningen.

I de allra flesta fall av lås- och dörrmiljöer (från standard SIS 1990) är det inga problem att byta till den digitala nyckellösningen.

Installation i entréer och andra gemensamma utrymmen

För att systemet även ska ge tillträde till de gemensamma dörrarna som hemtjänsten behöver tillträde till (entréer, tvättstugor, förråd och liknande) kan lösningar som enkelt kommunicerar med Danalock/Unloc system vara ett alternativ att installera. Då kan systemet kompletteras med en kontrollbox som ansluts till befintligt system för att till exempel aktivera elslutblecket i nuvarande låslösning. För detta vill kommunens leverantör Everon samordna planeringen och eventuell installation tillsammans med fastighetsägaren. Information om vem hos fastighetsägaren som hanterar frågor kring låsmiljö och teknik i gemensamma utrymmen i berörda fastigheter samt vem som kan ge Everon
eventuella tillstånd att planera för installation i dessa miljöer ska lämnas till Everons kontaktperson. Installationen utförs av Everon tillsammans med lokal partner Vadsbolarm i Mariestad.

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 11 januari 2024

Kontakt

DigitaliseringsstrategJonny Samuelsson0501-75 63 07jonny.samuelsson@mariestad.se