Ansök om ekonomiskt bistånd

Du som bor eller vistas i kommunen och inte själv kan klara din och din familjs försörjning kan söka ekonomiskt bistånd. Tänk på att ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets tillgångar och intäkter. Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

 • Du ringer eller besöker Maria Nova och berättar att du vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kommer då att få en ansökningsblankett och kommer att kallas till ett nybesök hos en handläggare. Du kan även kontakta oss genom vår e-tjänst Ekonomiskt bistånd, kontaktförfrågan.
 • Vid besöket lämnar du den skriftliga ansökan tillsammans med övriga handlingar som styrker de uppgifter du har lämnat. På ansökan godkänner du också att socialnämnden gör vissa kontroller av dina uppgifter. Om du i fortsättningen vill ansöka via e-tjänst istället för manuellt på papper, anger du detta på blanketten. Du kan få stöd av receptionen gällande e-ansökan.
 • När du ska söka nästa gång kan du med fördel använda vår e-tjänst. Om du har behov kan din handläggare eller personalen i receptionen på Maria Nova vara behjälplig med e-ansökan för att visa hur det fungerar och avsätta tid för detta.

Att lämna in vid ansökan om försörjningsstöd för första gången

 • Intyg från Arbetsförmedlingen eller handlingsplan om sådan finns.
 • Läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Kontosammanställning/kontoöversikt över samtliga bankkonton.
 • Bankkontoutdrag för samtliga konton 3 månader tillbaka i tiden (kontoutdrag för samtliga konton).
 • Kopia av legitimation.
 • Hyreskontrakt.
 • Underlag för sökta utgifter.
 • Deklaration.

Du söker ekonomiskt bistånd andra och efterföljande månader via vår e-tjänst Försörjningsstöd, ansökan. För att kunna logga in behöver du ha ett Bank-ID.

 • Tryck på "ny ansökan".
 • Fyll i dina personuppgifter samt inkomster och utgifter. Viktigt att du skriver siffror i varje fält, har du inget att rapportera skriver du noll.
 • Tryck på "spara".
 • Under rubriken "samtycke" klickar du i rutorna om att du har tagit del av informationen innan du signerar din ansökan.
 • Efter signering får du en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.
 • Gå in på din "profil" och välj hur du vill ha ditt besked, där kan du välja sms eller e-post.
 • Det är viktigt att du har underlag för hushållets inkomster och utgifter. Underlaget ska sparas och bifogas i din ansökan.

Var ute i god tid med din ansökan

En ansökan kan göras när som helst under månaden. En återansökan om ekonomiskt bistånd lämnas vanligtvis in någon gång mellan den 15:e och sista dagen i månaden innan den ansökta perioden. En komplett ansökan leder till snabbare beslut. Frågor gällande ditt ekonomiskt bistånd kan du i första hand få svar på via handläggare. Är du i behov av att komma i kontakt med en handläggare så kan du ringa kommunens växel och söka en försörjningsstödssekreterare under vår telefontid måndag, onsdag–fredag klockan 08.30–09.30 eller tisdag klockan 13.00–14.00. Du kan även skicka handlingar eller frågor via mail.

Så mycket pengar kan ekonomiskt bistånd ge

På socialstyrelsens webbplats finns reglerna för ekonomiskt bistånd och förklaringar på lätt svenska. Där finns också en beräkning som visar hur mycket pengar ekonomiskt bistånd kan ge.

Publicerad: 12 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Mariestads kommuns växel0501-75 50 00info@mariestad.se

Relaterad information