Kommunalförbund

Mariestads kommun har valt att leverera en del kommunala tjänster i samarbete med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i olika så kallade kommunalförbund. Det fungerar så att kommunalförbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

Mariestad kommun samverkar i fyra kommunalförbund.

Kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg

Avfall och återvinning Skaraborg hanterar allt som har med avfall och hushållssopor att göra. Bland annat driver de Bångahagens återvinningscentral. I Avfall och återvinning Skaraborg ingår Mariestad, Gullspång, Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Falköping, Essunga, Grästorp, Götene, Vara och Töreboda kommuner.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att i medlemskommunerna bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.

Skaraborgs kommunalförbund

I Skaraborgs kommunalförbund ingår alla Skaraborgs kommuner. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt nyttjande av resurser.

Tolkförmedling väst

Förbundet arbetar för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom tillgång på kvalificerade tolktjänster. Aktuell medlemslista finns på Tolkförmedling västs webbplats.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se