Syftet med familjestödet är att stärka barn, ungdomar och vårdnadshavares egna resurser. Familjer, barn och ungdomar i Mariestads kommun erbjuds olika insatser som möjliggör en positiv utveckling för familjen. Barnet eller ungdomen är vår uppdragstagare och målet är att de ska få förutsättningar för att växa upp och utvecklas i en trygg hemmiljö.

Familjebehandlingens målgrupp är barn och unga i åldrarna 0–20. Serviceinsatser kan familjen söka på egen hand och ingen dokumentation görs.

En familj kan få upp till fem rådgivande samtal. Samtalen kan handla om ämnen som:

 • Att du som förälder behöver stöd.
 • Att du behöver någon att prata med.
 • Problem i din familj.
 • Problem i skolan eller på fritiden.

Anmälan till råd och stöd

Du skickar din anmälan via e-post till anneli.kemmeter@mariestad.se. I din anmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

ABC är ett föräldrastödsprogram om fyra gruppträffar som genomförs under cirka två månader. Varje träff är på cirka 2,5 timmar och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp består av 10–14 föräldrar. Övningar hemma med barnen i vardagen ingår mellan träffarna.

Träffarna har följande teman:

 • Träff 1: visa kärlek.
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Träff 2: vara med.
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3: visa vägen.
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4: välja strider.
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen. Diskussioner och övningar om konflikthantering.

Intresseanmälan till ABC barn

Du skickar din intresseanmälan via e-post till ake.matiasson@mariestad.se. I din intresseanmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

ABC tonår har samma upplägg som ovan vad gäller omfattning och deltagare, med följande fyra teman:

Träffarna har följande teman:

 • Träff 1: vara tillsammans.
  Att vara tonårsförälder. Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring
 • Träff 2: bra samtal.
  Lyssna och bekräfta din tonåring. Kommunicera på ett lugnt sätt.
 • Träff 3: välja en lugn väg.
  Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.
 • Träff 4: hantera problem.
  Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Intresseanmälan till ABC tonår

Du skickar din intresseanmälan via e-post till kim.nilsson@mariestad.se. I din intresseanmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i alla åldrar där föräldrar träffas i grupp en gång i veckan under minst 8 veckor. Det är möjligt att använda sig av programmet även för individuellt stöd.

Intresseanmälan till trygghetscirkeln

Du skickar din intresseanmälan via e-post till susanne.a.andersson@mariestad.se. I din intresseanmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar som har separerat och som har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.

Intresseanmälan till Hela barn

Du skickar din intresseanmälan via e-post till cajsa.mork@mariestad.se. I din intresseanmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Barnmorskemottagningen, BVC-enheterna i Mariestad (Närhälsans och Sjöstadens), Mariestads kommuns förskoleverksamhet och socialtjänst.

Här kan du som vårdnadshavare få korta vägar till stöd i ditt föräldraskap, tips och svar på frågor kring ditt barn. Om den du frågar inte kan ge svar kan du bli lotsad vidare till någon av de andra samarbetspartnerna.

Öppna förskolan Pärlan

Öppna förskolan är den del av samverkan som de flesta föräldrar ser som Pärlan. Till öppna förskolan kan du komma tillsammans med ditt barn och möta andra familjer, leka, sjunga, läsa bok, ta en kopp kaffe och umgås. Det finns frukt till barnen och det finns möjlighet att värma ”matlåda” om ditt barn behöver äta under tiden ni är på besök. Det kommer hållas temasamlingar om barn och mat, potträning, barn och sömn och liknande. Ibland har vi besök av andra verksamheter som vill träffa dig och ge information, till exempel Biblioteket som kommer och läser bok, Folktandvården som pratar om tandborstning, NTF som pratar om barnsäkerhet i trafiken och Rehabiliteringen som informerar om hjälpmedel.

BVC

Förskoleverksamheten är främst representerad av förskolans specialpedagoger. Har du funderingar inför förskolestarten eller upplever du att ditt barn skulle behöva extra stöd i förskolan är det till Familjecentralen du ska vända dig till. Familjecentralen stöttar pedagogerna i deras viktiga arbete med ditt barn.

Barnmorskemottagningen är första mötet med Familjecentralen. Här skrivs alla gravida in och får gå på regelbundna kontroller. När ni sedan blir föräldrar sker en överlämning till den barnavårdscentral (BVC) som ni väljer för ert barn.

Barnavårdscentralerna, Närhälsans BVC och Sjöstadens BVC, tar sedan hand om er som familj och lotsar er genom småbarnsåren.

I Familjecentralens nätverk ingår också två familjebehandlare. Familjebehandlarna stöttar dig i ditt föräldraskap och du är välkommen med frågor och funderingar, eller om du upplever att du har svårt med delar av ditt föräldraskap.

Utbildningar

Familjecentralen håller också kurser i andningsstopp, hjärt- lungräddning för barn och spädbarnsmassage. Dessa kurser hålls flera gånger under året och information om när kommer läggas ut på hemsidan när det är aktuellt. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook.

Vi som arbetar inom familjecentralen har som mål att ge barn och vårdnadshavare i Mariestad de bästa möjliga förutsättningarna att klara livets utmaningar och vi gör det genom att samverka med våra olika kunskaper.

Familjebehandling är ett biståndsbedömt stöd som riktar sig till en eller flera familjemedlemmar. Stödet syftar till att synliggöra och stärka familjens resurser samt känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Uppdraget är utformat utifrån barnets/ungdomens behov. Ansökan görs hos socialtjänsten Myndighet.

Föräldrawebben är ett nätbaserat program för föräldrar till barn i åldern 11–17 år. Föräldrarna får under 5–7 veckor tillgång till en digital kurs med fyra avsnitt om hur man kan stärka relationen till sin tonåring och hantera vardagliga utmaningar. Programmet består av bland annat information, korta filmsnuttar och frågor.

Upplägget bygger på att du som förälder förbinder dig till att genomföra ett avsnitt inom en till två veckor. Du kan själv välja när och var du genomför programmet. Det går lika smidigt att använda dator, mobiltelefon eller pekplatta. Under föräldrawebben har du kontakt med en föräldraguide som följer dig genom hela kursen.

Kursstart sker löpande.

Intresseanmälan till Föräldrawebben

Du skickar din intresseanmälan via e-post till elin.andersson@mariestad.se. I din intresseanmälan anger du namn, telefonnummer och e-postadress.

HBTQI-certifierad verksamhet

Verksamheten HBTQI-certifierades av Samkrafter under våren 2024. Certifieringen lägger särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder. Certifieringen är giltig till och med den 30 april 2027.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt familjebehandlare

Kontakt