Tidtabeller Tidavads skola

Elever som åker skolskjuts till Tidavads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Connect buss, och/eller med reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40