Parker och grönområden

Mariestad har 90 hektar park- och naturmark. Inne i Mariestad finns fyra större parker samt ett 70-tal mindre parker och i varje kransort finns ett par mindre grönområden.

Parker och grönområden fyller en viktig social funktion och erbjuder därför attraktioner för alla åldrar. Varje sommar anläggs vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer i centrala Mariestad. Allt för att skapa en positiv vardag och spännande möten. I Mariestad finns också naturen in på knuten. Skogar, betesmarker, promenadstråk och inte minst stadens stränder lockar mängder av människor som vill få motion, sol och frisk luft.

Samverkan med Göteborgs universitet

Sedan några år tillbaka samverkar vi med Göteborgs Universitet genom att parkarbetare och studenter tillsammans planterar, restaurerar och utvecklar en del av våra grönområden. Det är vår förhoppning att kunna skapa vackra, rofyllda och rekreativa rum för vila och upplevelser åt våra invånare och besökare.

Skötsel av parker och grönområden

Skötselplanen är gemensam för Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner.

Målet med skötselplanen är att skapa ett underlag för att nå visionen i strategi för Agenda 2030 om grönare städer som är attraktiva för medborgare och besökare.

Stort fokus har lagts på att ställa om mot skötselmetoder som främjar biologisk mångfald, kräver mindre arbetsinsats och användning av fossila bränslen. Därigenom kan kommunen arbeta mot klimatmålen att skapa grönytor som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

Skötselplanen kan ses som en handbok och uppslagsverk för parkskötsel där det även finns hänvisningar till litteratur med möjlighet till fördjupning för den som vill lära sig mer.

Skötselplanen är kopplad till skötselytorna i den digitala kartan, MyCarta. Genom att klicka på ett område i kartan ska det gå att se vilken sorts skötselyta det är.

Du hittar kartan och skötselplanen på länken Skötselplan Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Lekplatser

Det finns ett flertal lekplatser runt om i Mariestad som kommunen ansvarar för. I Lekplatsprogrammet kan du ta del av hur kommunen jobbar med dessa lekplatser, åtgärder och prioriteringar.

Allemansrätt

Allemansrätt är en lag vi har i Sverige som ger alla människor att röra sig över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Nedtagning av träd

Information om hur du går till väga för att ansöka om att få ett träd nedtaget finns på sidan

Publicerad: 27 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt