För dig som vill hjälpa

Det finns många ideella organisationer och kyrkor i Mariestad som på olika sätt är engagerade i att hjälpa nyanlända flyktingar.

Hjälpa ensamkommande barn

Det finns ett stort behov av personer som kan tänka sig att vara God man, kontaktperson eller familjehem för barnen/ de unga. Det behövs för att stötta barnen under asylprocessen och att integreras i det svenska samhället. Vill du veta mer om hur du blir kontaktperson, familjehem eller hur du kan hjälpa till i övrigt, kan du läs mer på respektive sida.

God man innebär att du företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Godmanskap för barnen är tänkt att vara tillfälligt under barnets första tid i Sverige. Om barnen får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige upphör uppdraget.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

IntegrationssamordnarePetra Danielsson Jannesson0501-75 63 29petra.danielsson-jannesson@mariestad.se