Modersmål i skolan

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Här kan du läsa om vad som gäller kring modersmålsundervisning i Mariestads kommun.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning görs på särskild blankett på vår självserviceportal.

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten.

Modersmål i grundskolan och gymnasiet

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, eleven ska redan kunna tala sitt modersmål.

Om lämplig lärare finns erbjuder Mariestads kommun modersmålsundervisning i minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

För övriga språk erbjuder Mariestads kommun modersmålsundervisning om minst fem elever i kommunens skolor talar språket och lämplig lärare finns.

Du kan läsa mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se
Samordnare nyanlända, grundskolanYessin Ghaddab0501-75 53 72yessin.ghaddab@mariestad.se
Rektor, gymnasieskolanMalin Ohlsson0501-75 56 02malin.olsson@mariestad.se