Befolkningsstatistik

Här hittar du statistik som beskriver Mariestads kommun. Det finns statistik om befolkning, bostäder och utbildning. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. Alla uppgifter kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkningsmängd

I slutet av 2022 var ungefär 24 768 invånare folkbokförda i Mariestads kommun.

Historiskt sett har befolkningsutvecklingen i kommunen varit ojämn, sedan 2012 har den varit positiv med en ökning på ungefär 1 000 personer. Kommunen har en stor andel inrikes inflyttningar från andra kommuner inom länet, men själva befolkningsökningen har främst berott på invandring. Cirka 78 procent av befolkningen bor i Mariestads tätort.

Befolkningsutveckling i kommunen

  • 2022: 24 768 personer.
  • 2021: 24 723 personer.
  • 2020: 24 513 personer.
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Relaterad information