Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Hitta återvinningsstation

På Sveriges Avfallsportal sopor.nu kan du hitta karta och adresser till återvinningsstationer i Mariestads kommun.

Bångahagens återvinningscentral

Du hittar information om Bångahagens återvinningscentral och öppettider på Avfall och återvinning Skaraborgs webbplats.

Avfall som omfattas av producentansvar

Producentansvar innebär att producenterna av produkterna ska tillhandahålla insamlingssystem för att underlätta för hushåll och andra att sortera ut och lämna det avfall som omfattas av producentansvar.

Just nu gäller producentansvar för bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av plast, glas, metall, papper, kartong, wellpapp och tidningar.

Andra material som med fördel kan återvinnas

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna sorterat avfall gratis.

Där kan du lämna:

 • Förpackningar och tidningar.
 • Plast.
 • Glas.
 • Metall.
 • Well.
 • Elavfall.
 • Kyl- och frysskåp.
 • Farligt avfall.
 • Batterier.
 • Bilbatterier.
 • Träavfall och ris.
 • Brännbart restavfall.
 • Icke brännbart restavfall.

Värmeljus lämnas som metallskrot

Enligt beslut i EU räknas värmeljuskoppar inte längre som en metallförpackning. Värmeljuskoppar ska i fortsättningen sorteras som metall på återvinningscentral.

Återvinning av aluminium spar stora mängder energi och ger en stor miljövinst. Det är därför viktigt att värmeljusen sorteras ut. Den lilla vekeshållaren i metall ska precis som tidigare lossas från ljuskoppen. Detta för att för försäkra att aluminiumet går till återvinning.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Avfall och återvinning Skaraborg0500-49 81 85info@avfallskaraborg.se